ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
กนกพร เล็กประสาทพร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kanokporn Lekprasatporn


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : พันธนาการแห่งจิต หมายเลข ๑
ปีสร้าง : -
เทคนิค : เชื่อมโลหะ, โซ่
ขนาด : 120 x 150 x 100 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Spiritural Shackle No.1
Date : -
Technique : Iron welding
Size : 120 x 150 x 100 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.