ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
กัณวัตน์ พงศ์สร้อยเพ็ชร
รางวัล/เกียรติยศ :
- 2539 รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน "ศิลป์ พีระศรี" การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kannawat Phongsoipetch


ผลงานศิลปิน

Title : Imagination from machinery No. 2
Date : -
Technique : Iron welding
SIZE (cm) : 130 x 150 x 220 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.