ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
กาญจนี บุพพัณหสมัย
การทำงาน :
อาจารย์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่อยู่ :
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทร :
032-493-268
การศึกษา :
- ศป.ม.(ประติมากรรม)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kanjanee Buppanhasamai
Address :
Faculty of Humanities and Social Sciences, Phetchaburi Rajabhat University
Tel :
032-493-268


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ครอบครัวสดใส
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ผ้า, เหล็ก, ใยสังเคราะห์
ขนาด (ซม.) : 300 x 300 x 280 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Happiness Family
Date : -
Technique : Clothes, Iron, Fiberglass
SIZE (cm) : 300 x 300 x 280 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.