ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
กนิษฐ์ บุญวิทย์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kanit Boonvit


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สองรูปทรง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 62.5 x 82.5 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Two-Figure
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 62.5 x 82.5 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.