ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ครรชิต ศิริวิชัย
เกิด :
12 ธันวาคม 2503
ที่อยู่ :
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาฯ วิทยาเขตเพาะช่าง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kanchit Siriwichai
Born :
December 12, 1960


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ของฉัน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แกะไม้
ขนาด (ซม.) : 74 x 91 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Mine
Date : -
Technique : Woodcut
SIZE (cm) : 74 x 91 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.