ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
กานต์ ขวัญแก้ว
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kan Kwankaew


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ชีวิตสงบสุข
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ปั้นปูนสด
ขนาด (ซม.) : 130 x 265 x 245 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Peaceful Life
Date : -
Technique : Fresco sculpting
SIZE (cm) : 130 x 265 x 245 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.