ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
กัมปนาท สังข์สร
การศึกษา :
- คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2551 - นิทรรศการคู่ อาร์ตกอริลล่าส์ อาร์ตแกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2550 - นิทรรศการงานจิตรกรรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
- "24 ชั่วโมง - 24 วัน" หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ
- "ส.ค.ส. ส่งความสุข" หอศิลป์ตาดู กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
2550 - รางวัลชนะเลิศที่ 1 การประกวดวาดภาพ เฉลิมฉลอง 100 ปี พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
- รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 19
2551 - รางวัลรองชนะเลิศ โครงการจินตนาการ สืบสานวรรณกรรมไทย ปีที่ 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kampanat Sangsorn
Education :
- Faculty of Fine Art, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
Selected Exhibitions :
2008 - Desire beyond a Thin Red Line, Art Gorillas Art Gallery, Bangkok
2010 - 24Hours - 24 Days, BACC, Bangkok
- Tadu Art Gallery, Bangkok


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ในบ้านเลขที่ 30
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 180 x 250 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : In Home Address 30
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 180 x 250 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.