ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
กมลพันธ์ โชติวิชัย
เกิด :
14 กรกฎาคม 2529
ที่อยู่ :
5 หมู่ 11 ซ. 199 ถ.รามคำแหง มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
การศึกษา :
- คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2555 - “เรื่องของเธอ" พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย (รัชโยธิน) กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
2553 - รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน ประเภทภาพพิมพ์จากงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 57
- รางวัลยอดเยี่ยม สาขาศิลปะ 2 มิติ Young Thai Artist Award
- นิทรรศการ "สีสันปักกิ่ง :
The Colors of Beijing" ณ หอศิลป์กรุงไทย, กรุงเทพฯ
2552 - ทุนศึกษาดูงาน ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย ดร.ชุมพล พรประภา
- ทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
2551 - รางวัลทุนสนับสนุนการศึกษา สาขา 2 มิติ Young Thai Artist Award 2008
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kamolpan Chotivichai
Born :
July 14, 1986
Education :
- Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
Selected Exhibitions :
2012 - Her Story, Bangkok
Awards :
2010 - TOP AWARD, 2-Dimensional Art, Young Thai Artist Award


ผลงานศิลปิน

Title : Self
Date : -
Technique : Digital print and hand cut paper
SIZE (cm) : 182.5 x 11 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.