ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
กมล ทัศนาญชลี
เกิด :
17 มกราคม 2487
ที่อยู่ :
838 N. San Vicente Building., West Hollywood, CA 90069 U.S.A.
โทร :
(213) 652-5352
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/kamol
ศิลปินแห่งชาติ :
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2540 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม)
การศึกษา :
2507 - โรงเรียนเพาะช่าง กรุงเทพฯ
2512 - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ
2520 - ศิลปมหาบัณฑิต Otis Art Institute of Los Angel สหรัฐอเมริกา
นิทรรศการเดี่ยว :
2509 - 2515 - นิทรรศการเดี่ยว บางกะปิ แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2533 - "Twenty Years of Art in the USA.1970-1990" หอศิลป แห่งชาติ
2554 - "67 ปี กมล ทัศนาญชลี ศิลปินสองซีกโลก - สัญจรสู่เชียงใหม่" หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิทรรศการกลุ่ม :
2522 - นิทรรศการแสดงศิลป ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา
2523 - "Ten Years of Art in the U.S.A. 1970-1990" หอศิลปแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2524 - "นิทรรศการจิตรกรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่ายอาเซียน" ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
2526 - "นิทรรศการภาพพิมพ์ร่วมสมัยจากประเทศไทย" หอศิลป์ พีระศรี กรุงเทพฯ
2529 - "Nangyai 3 Wall" Sculpture Gallery West ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา
2530 - "Asia-American Art in Los Angeles" แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2547 - "ศิลปนามธรรม-กึ่งนามธรรม" หอศิลป์ริมน่าน น่าน
รางวัล/เกียรติยศ :
2540 - ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kamol Tassananchalee
Born :
17th January 1944
Address :
838 N. San Vicente Building., West Hollywood, CA 90069 U.S.A.
Tel :
(213) 652-5352
Website :
www.rama9art.org/kamol
National Artist :
National Artist 1997, Visual Arts (Printmaking and Mixed Media)
Education :
1964 - Poh-Chang Art College, Bangkok, Thailand
1969 - Srinakharinvirot University, Prasanmit, Bangkok, Thailand
1977 - M.F.A., Otis Art Institute of Los Angeles, California, U .S.A
Solo Exhibition :
2005 - Special Exhibit To Honor "Kamol's Sixtieth Birthday", Silpakorn University, Bangkok, Thailand
2004 - Work on Handmade Paper, Special Exhibit To Honor Kamol's Sixtieth Birthday, LA Artcore, Union Center for the Arts, Los Angeles, CA, USA
2011 - 67 Years Kamol Tassananchalee, The Artist of Two World, Chiang Mai
Selected Exhibitions :
2004 - Abstract Art & Semi Abstract Art, Nan Riverside Art Gallery, Nan
2007 - Identity, CP Seven Art Gallery, Bangkok, Thailand
2004 - Special Exhibit to Honor the National !Artists of Thailand, National Gallery, Bangkok, Thailand
Awards :
1980 - Annual Artist Award, The Oakland Museum, Oakland, California, U.S.A.
1997 - National Artist Award (Visual Art)
2004 - Honorary Doctorate Degree in Visual Arts and Eminent Imagine Art from Srinakarinvirot University, Bangkok, Thailand
- Board Officer, Asian Cultural Exchange Association, a non-profit organization, Tokyo, Japan


ผลงานศิลปิน

Title : Artist's Color Series IV No.2
Date : 1979
Technique : Copper, zinc and lead
SIZE (cm) : 50.80 x 50.80 x 22.86 cm.
COLLECTION : -
Title : Arizona No.2
Date : 1989
Technique : Mixed media on handmade paper
SIZE (cm) : 40.64 x 58.42 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.