ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
กมล เผ่าสวัสดิ์
เกิด :
22 กันยายน 2501
ที่อยู่ :
5/73 ลลิลกรีนวิล ถนนศรีนครินทร์ บางพลี สมุทรปราการ
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/kamol_p
การศึกษา :
2523 - คบ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2527 - ศบ. สถาบันศิลปะโอทิส-พาสัน ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา
นิทรรศการเดี่ยว :
2527 - นิทรรศการ ไม่ใช่สื่อการแสดงของข้าพเจ้าใน 72 ก้าว สถาบันศิลปะโอทิส-พาสัน ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา
2528 - นิทรรศการบทเพลงสำหรับนิทรรศการศิลปะที่ตายแล้ว หอศิลป พีระศรี
2534 - นิทรรศการ การประสานความคิดระหว่าง เมื่อวานกับวันก่อน หอศิลปแห่งชาติ
นิทรรศการกลุ่ม :
2523 - นิทรรศการศิลปะ หนุ่ม สาวแห่งเอเซีย 9 ประเทศในเอเซีย
2535 - นิทรรศการ ซิดนีย์ เวียนนาเล่ห์ ครั้งที่ 9 หอศิลปเมือง นิวเซาท์เวล
2536 - นิทรรศการแสดงศิลปะร่วมสมัยเอเซีย-แปซิฟิก หอศิลป์เมืองควีนแลนด์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kamol Phaosavasdi
Born :
September 22, 1958
Address :
5/73 Lalin Green Ville Village Soi Pattanachoomchon, SriNakarin Rd. Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540
Website :
www.rama9art.org/kamol_p
Education :
1981 - B.S (Art Education) Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
1984 - M.F.A. (Intermedia) Otis-Parsons Art Institute, Los Angeles, California, U.S.A
Solo Exhibition :
1984 - "Not My Performance in 72 Steps" Otis/Parsons Art Institute, Los Angeles
1985 - "Song for The Dead Art Exhibition" Bhirasri Institute of Modern Art, Bangkok
1991 - "Collaboration with yesterday and the day before" National Art Gallery, Bangkok
1994 - "Water Project" Silom Art Space, Bangkok
1997 - "United Water" The Art Gallery of the Japan Cultural Center, Bangkok
2001 - "Dilemma" Project 304, Bangkok
Selected Exhibitions :
1980 - "Young Art in Asia Now" Hong Kong, (Exhibition Tour in 9 countries in Asia)
1981 - "Contemporary Art Exhibition" National Exhibition of Art, Bangkok
- The First Thai Sculpture Association, Bangkok
1982 - National Exhibition of Art, Bangkok
- Contemporary Art Exhibition, Bangkok
- Bualuang Art Exhibition, Bangkok
- The Second Thai Sculpture Association, Bangkok
1983 - Graduate Show Otis/Parsons Art Institute Los Angeles
- 9 Thai Artists, Los Angeles
- Broadway Art Exhibition, Los Angeles
- A Create of Orange, Los Angeles
- "Disconnected A+B" Los Angeles, U S A.
- Graduate Show Otis/Parsons Art Institute Los Angeles
- 9 Thai Artists, Los Angeles
- Broadway Art Exhibition, Los Angeles
- A Create of Orange, Los Angeles
1984 - Thesis Show, Otis/Parsons Art Institute, Los Angeles
1985 - The Second Asian Art Show, Fukooka Art museum, Japan
- 25 Contemporary Thai Artists; L.A.
- National Exhibition of Art, Bangkok
- The Third Thai Sculpture Association, Bangkok
1986 - Thai Reflections on American Experiences, Bangkok
- The First Conceptual Art, Bangkok
- Contemporary Asian Art Show, The National Museum of Modern Art Seoul, Korea
- Land Art (Wethi Samai), Sak Island, Pattaya
1988 - "Incognito" Bhirasri Institute of Modern Art, Bangkok
1989 - The 2nd Exhibition of Federation of Asian Art Association, Kuala Lumpur, Malaysia
1990 - "Enneagram- Nine Into 9", At Visual Dhamma Gallery, Bangkok
1991 - "ART and Environment Art Gallery of the Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok
- Print Installation, National Art Gallery, National Museum, Bangkok
1992 - "The New Path", Contempus Gallery, Bangkok
- "ARX3", Perth Institute of Contemporary Art (PICA), Perth, Australia
- "Mobile", Museum City'92, Tenjin, Fukuoka, Japan
- "The Boundary Rider", The Ninth Biennale of Sydney Art Gallery of New South Wales, Sydney, Australia
1992 - "Kamol. Vichoke Contemporary Art Exhibition"
1993 - "The first Asia-Pacific Triennial of Contemporary Art" Queensland Art Gallery, Brisbane, Australia
- "Sai-Nam-Tai", Contemporary Art Exhibition, Tridhos Gallery, Bangkok
- "Water Installation", Japan Foundation, Bangkok
- "The Fourth Thai Sculpture Association" National Gallery BKK.
- "Thai-Austraiian Cultural Space" National Gallery, Bangkok, May 6-30 Chiang Inn Plaza, Chiang Mai, October 5-30
1994 - "Thai Australian Cultural Space" Art Gallery of New South Wales, Sydney, Australia
- "Water Collaboration" (with Japanese Artist Mr Ichi Ikeda) Chulalongkorn University, Bangkok
1995 - "Content/Sense" (with Thai Artist Mr. Montien Boonma) National Art Gallery, Bangkok
- "Art and Environment lil", National Gallery, Bangkok
- "Thai-Tensions", The Art Center, Chulalongkorn University, Bangkok
1996 - ASIA EDGE 1996, P-3 Art and Environment, Tokyo, Japan
- Traditions Tensions Grey Art Gallery, New York, U.S.A
Awards :
1980 - Certificate, (Painting) Young Art in Asia Now, Hong Kong
1981 - Bronze Medal (Sculpture), National Art Exhibition, Bangkok, Thailand
1982 - Silver Medal (Sculpture), National Art Exhibition, Bangkok, Thailand
- Winner Prize, Contemporary Art Competition, Bangkok, organized by Thai Farmers Bank
1989 - Thai Representative to the 6th Asian Square Sculpture Symposium, Philippines
1992 - Artist in Residence, The school of Art & Design, Edith Cowan University and The Fremantle Arts Foundation, Perth, Australia
1993 - Japan Foundation Grant for "Water Project"
1994 - Japan Foundation Grant for "Water Collaboration", Ichi Ikeda and Kamol Phaosavasdi, Bangkok, Thailand
1996 - Japan Foundation Grant for "Artist in Residence'. Tokyo, Japan
- The Pollock-Krasner Foundation, (Grant), New York, U.S.A.


ผลงานศิลปิน

Title : Blue Content
Date : 1995
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
Title : Mode of moral being
Date : 1996
Technique : Video installation
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.