ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
กมล เกิดสุคนธ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kamol Kerdsukon


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ภาพสะท้อนของสังคม หมายเลข 4
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ภาพพิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 102 x 153 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Reflection of Social Life No. 4
Date : -
Technique : Ecthing aquatint
SIZE (cm) : 102 x 153 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.