ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
คามิน เลิศชัยประเสริฐ
เกิด :
2507 ลพบุรี
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/kamin
การศึกษา :
2524 - โรงเรียนช่างศิลป์
2530 - ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2534 - "ก.เอ๋ย ก.ไก่" วิฌวลธรรม แกลเลอรี่ และ ไดอะล็อก แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2535 - "นิราศไทยแลนด์" ไดอะล็อก แกลเลอรี่, คอน-เทมปัส แกลเลอรี่, หอศิลป์ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ สีลม ศิลปาวกาศ กรุงเทพฯ
2536 - "ม่วงงิ้ว แซ่เล้า" ไดอะล็อก แกลเลอรี่, หอศิลป แห่งชาติ กรุงเทพฯ และ หอศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2537 - "อะไรในใจฉัน" คอน-เทมปัส แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2538 - "ABC" บริติช เคาน์ซิล กรุงเทพฯ
- "ปัญหา ปัญญา" วิฌวลธรรม แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2540 - "ธรรมดา-ธรรมชาติ" หอศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ หอศิลป์ ตาดู กรุงเทพฯ
- แสดงเดี่ยวภาพถ่ายย้อนหลัง, About Photo Gallery
2542 - "อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา" นำทอง แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2550 - "นั่ง-เงิน" หอศิลป์ ตาดู กรุงเทพฯ
2555 - "ก่อนเกิด-หลังตาย" นำทอง แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2536 - นิทรรศการ 9th Biennale of Sydney ซิดนีย์ ออสเตรเลีย
2538 - นิทรรศการ The Spirtual & The Social - Nine Artists from Thailand, Indonesia and The Philippines Represented in the Collection of the Queensland Art Gallery Queensland Art Gallery บริสเบน ออสเตรเลีย
2553 - "ฝันถึงสันติภาพ" หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
2550 - ศิลปินแห่งปี รางวัลของนิตยสาร ไฟน์อาร์ท
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kamin Lertchaiprasert
Born :
1964 Lopburi
Website :
www.rama9art.org/kamin
Education :
1981College of Fine Arts
1987B.F.A. (Printmaking) Silpakorn University
Solo Exhibition :
1991 - GAW ERY GAW GAI, Visual Dhamma Gallely and Dialogue Gallery, Bangkok
1992 - Niras Thailand, Dialogue Gallery and Silom Art Space, Bangkok
- and The Art Gallery of Faculty of Painting and Graphic Art, Silpakorn University, Bangkok
- and CON-tempus, The Bangkok Fine Arts Center, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok
1993 - Muangnging Sae Lao, Dialogue Gallery, The National Gallery and Faculty of fine Arts,
- and CON-tempus, The Bangkok Fine Arts Center, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok
- Chiang Mai University, Chiang Mai.
1994 - What's in My Mind, CON-tempus, The Bangkok Fine Arts Center, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok
1995 - ABC, British Council, Bangkok
- Problem-Wisdom, Visual Dhamma Gallery, Bangkok
1997 - Normal & Nature, Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand and Tadu Contemporary Art, Bangkok
1999 - Anitjang Thukkhang Anata, Namthong Gallery, Bangkok
2000 - "Time & Experience 1990" on Present Exhibitions in Rama IX Art Museum Web site and Namthong Gallery, Bangkok
- "Medium Rare Creation" Artist project, on Present Exhibitions in Rama IX Art Museum Web Site
2001 - The ordinary man is a Buddha. Passion is bodhi (the wisdom of enlightenment) Namthong Gallery, Bangkok
- Passion is bodhi (the wisdom of enlightenment), Numthong Gallery, Bangkok
2002 - Inner/Outer Gaze, Gallery ART U, Osaka, Japan
2003 - Kamin Vata Atta Upatan, Numthong Gallery, Bangkok
2004 - Sitting, Bangkok University Gallery (BUG), Bangkok, Thailand
2005 - Sitting, Art-U room, Jingumae, Shibuyaku, Tokyo, Japan
2006 - Sitting (Money) 2004-2006, Tadu Contemporary Art, Bangkok
2007 - Lifeveryday, Tadu Contemporary Art, Bangkok
2008 - "Beyond . . .", 100 Tonson Gallery, Bangkok
2009 - Beyond, Numthong Gallery, Bangkok
2010 - Wrong Place, Tang Contemporary Art, Bangkok
2012 - Before Birth After Death, Numthong Gallery, Bangkok
Selected Exhibitions :
1997 - Retrospective Photo/Photo Etching Exhibition, About Photo Gallery, Bangkok
1998 - "The Land Project" project of artist commune initiated with Rirkri Tiravanija, Chiang Mai
2004 - Umong Sippadhamma and "The Land Project" became 'the land foundation" With co-founders Rirkrit Tiravanija and Uthit Atimana.
2012 - Imagine Peace, BACC, Bangkok
Awards :
2007 - Fine Art Award - Artist of the year


ผลงานศิลปิน

Title : Suffering
Date : 1983
Technique : Photograph
SIZE (cm) : 51 x 61 cm.
COLLECTION : -
Title : Self - portrait
Date : 1985
Technique : Photo - etching
SIZE (cm) : 71 x 73 cm.
COLLECTION : -
Title : Create - Destroy, Birth Death
Date : 2010
Technique : Bronze
SIZE (cm) : 32 x 36 x 46 cm.
COLLECTION : -
Title : "Birth Death, Woman –Man, Right – Wrong,
Husband- Wife, Good – Bad, Nothing
"
Date : 2009
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 220 x 140 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.