ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
คำอ้าย เดชดวงตา
เกิด :
16 ธันวาคม 2489 จังหวัดเชียงใหม่
ที่อยู่ :
ศูนย์ส่งเสริมชุมชนหัตถกรรม 33 หมู่ 9 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
โทร :
(054) 365-229
นิทรรศการ :
- งานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 28
- งานแสดงศิลปกรรม ของธนาคารแห่งประเทศไทย
- งานแสดงศิลปกรรม ธนาคารกสิกรไทย
- งานแสดงศิลปกรรม ร.ศ. 201 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- งานแสดงศิลปกรรม ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี
- งานแสดงศิลปกรรม ณ โอซาก้า ญี่ปุ่น
- งานแสดงศิลปกรรม หอศิลป์ พีระศรี
- งานแสดงศิลปกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
- งานแสดงศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- งานแสดง ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
- งานแสดง “ฮอมปอย” อ.งาว จ.ลำปาง
- งาน “อะเมซิ่ง ช้างไทย ช่างไทย” ริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ
- งานแสดง ต๋ามฮีต สล่าเมือง ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาเชียงใหม่
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kam-ai Dejdoungta
Born :
December 16, 1946
Tel :
(054) 365-229


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : วัฏฏสงสาร
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สลักไม้
ขนาด (ซม.) : 250 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Watta Song Sarn
Date : -
Technique : Wood carving
SIZE (cm) : 250 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : บทหวานตำนานช้าง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2539
เทคนิค : แกะสลักไม้
ขนาด (ซม.) : 200 x 300 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Love Story of the Elephant
Date : 1996
Technique : -
SIZE (cm) : 200 x 300 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.