ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
แก้วตระการ จุลบล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kaewtakarn Junlabon


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : มายาคติแห่งสังขาร
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : แปรผันตามพื้นที่
ผู้ครอบครอง : -
Title : lllusion of Sankhara
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : Dimension variable
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.