ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
แก้วสุดา บุตรเผียน
เกิด :
21 กรกฎาคม 2528
ที่อยู่ :
20 หมู่ 3 ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120
โทร :
087-283-1343
การศึกษา :
- กำลังศึกษาศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์) ศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
- นิทรรศการศิษย์เก่าวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
- นิทรรศการวันศิลป์ พีระศรี
- นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 30
- นิทรรศการภาพทิวทัศน์ในมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์
- จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 12
- นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 31
รางวัล/เกียรติยศ :
2553 - รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56
2551 - ทุนคุณเมธิณี ธารวณิช
2549 - ร่วมเขียนภาพปฏิทิพ่อหลวงของชาวไทย บริษัทกนกสิน
2546 - ชนะเลิศอันดับหนึ่ง การเขียนภาพสีน้ำ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม นครศรีธรรมราช
- รางวัลชมเชย วาดภาพคนเหมือนการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคใต้ ครั้งที่ 15
2545 - ชนะเลิศอันดับหนึ่ง การเขียนภาพสีน้ำ การแข่งขันทักษะ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ครั้งที่ 14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kaewsuda Butpean
Born :
July 21, 1985


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : มุมมองแห่งสุนทรีย์
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : หมึกจีนบนกระดาษสา
ขนาด (ซม.) : 150 x 800 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Vision of Esthetics
Date : -
Technique : Chinese ink on mulberry paper
SIZE (cm) : 150 x 800 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ความสงบในฤดูกาล
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิค
ขนาด (ซม.) : 130 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Glary
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 130 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.