ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เกศ ชวนะลิขิกร
เกิด :
30 มิถุนายน 2504
ที่อยู่ :
12 นวธานี ซอย 4 ถนนสุขาภิบาล 2 บึงกุ่ม กรุงเทพฯ
โทร :
02-376-1498
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/kade
การศึกษา :
- 2528 ปริญญาตรี (จิตรกรรม) North Texas State University เท็กซัส สหรัฐอเมริกา
นิทรรศการเดี่ยว :
2536 - "โลกสีน้ำตาล กับเจ้ารถสกปรก" อาร์ตฟอรั่ม, เชียงอินน์ พลาซ่า เชียงใหม่
2539-2540 - "Pinocchio" ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เชียงใหม่
2541 - "หลังพิงฝา" คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
2542 - "อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่" คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
2546 - "Subline" H Gallery กรุงเทพฯ
2552 - "no valid matter" หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม เชียงใหม่
2554 - “AFTER AFTERALL (UNTIL THE END OF TIME)” อาร์ท รีพัพบริก กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2533 - "3 x 1990" The Gallery เชียงใหม่ และ The Artist's Gallery กรุงเทพฯ
2534 - "จากภายนอกสู่ภายใน" สำนักข่าวสารอเมริกัน เชียงใหม่ และ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ
2535 - "Two for Tangle" ไดอะล็อก แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
- "Melancholic Trance" วิฌวลธรรม แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
- "วิถีใหม่" คอน-เทมปัส กรุงเทพฯ
2536 - "เชียงใหม่จัดวางสังคม" เชียงใหม่
2537 - 4th Asian Art Show", Fukuoka & Tokyo ประเทศญี่ปุ่น
2537 - "Rebirth of Thing", Idea Art Gallery กรุงเทพฯ
2537 - "Rebirth of Thing", Idea Art Gallery กรุงเทพฯ
2537 - "An International Fax Art, ศูนย์บ้านตึก นนทบุรี
2538 - Charity Auction Exhibition for the Kobe earthquake victims โอซาก้า ญี่ปุ่น
- "เชียงใหม่จัดวางสังคม" เชียงใหม่
2539 - "สุนัขกำสรวล" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
2540 - "นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9" ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
2541 - "ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี" คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
2542 - "ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระชนมายุครบ 72 พรรษา" คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
- "สร้างสรรค์สายน้ำ สืบสานความจงรักภักดี" กรุงเทพฯ เชียงใหม่ สงขลา
2543 - "ศิลปกรรมร่วมสมัย ไทย เวียดนาม ญี่ปุ่น" กรุงเทพฯ เวียดนาม ญี่ปุ่น
2544 - "หมาร่าเริง" คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kade Javanalikikorn
Born :
June 30, 1961
Address :
12 Navatanee, Mu 1 Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand.
Tel :
02-376-1498
Website :
www.rama9art.org/kade
Education :
1985 - B.F.A. (Painting & Drawing), North Texas State University, Denton, Texas, U.S.A.
Solo Exhibition :
1993 - Brown Air, Brown Trees, Brown Ocean and Dirty Automobile, Chiang Mai
2003 - 'Sublime', H Gallery, Bangkok
2005 - 'Colours next to black', Art Replublic, Bangkok
2009 - 'no valid matters' Chiang Mai
2011 - 'After Afterall', Art Replublic, Bangkok
Selected Exhibitions :
1990 - '3 x 1990', the Gallery, Chiang Mai & The Artist Gallery, Bangkok
1991 - 'From the Outside Looking in USIS', Chiang Mai & The National Gallery, Bangkok
1992 - 'Two for Tangle', Dialogue 1991, Bangkok
- 'Melancholic Trance', Visual Dhamma, Bangkok
- 'The New Path', CON - tempus, Bangkok
1993 - 'Chiang Mai Social Installation', Chiang Mai
1994 - 4th Asian Art Show', Fukuoka & Tokyo, Japan
- 'Rebirth of Thing', Ideal Art Gallery, Bangkok
- 'An International Fax Art', Concrete House, Nontaburi, Thailand
1995 - Charity Auction Exhibition for the Kobe Earthquake Victims, Osaka, Japan
- Chiang Mai Social Installation, Chiang Mai
1996 - 'Sad Dog', Chiang Mai University, Chiang Mai
1997 - Golden Jubilee Art Exhibition - 50 Years of Thai Art, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok
1998 - Golden Jubilee Art Exhibition, Chiang Mai University Art Museum, Chiang Mai
2000 - Thai, Japan, Vietnam Contemporary Art Bangkok, Tokyo, Vietnam
2001 - 'Hot Dog', Chiang Mai University Art Museum, Chiang Mai


ผลงานศิลปิน

Title : The Turtle and the rabbit
Date : 1991
Technique : Arcylic on canvas
SIZE (cm) : 45 X 45 cm.
COLLECTION : -
Title : Untitled
Date : 2008
Technique : Arcylic on canvas
SIZE (cm) : 125 x 163 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.