ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ขจรพล เชิญขวัญศรี
เกิด :
11 พฤศจิกายน 2517
ที่อยู่ :
44 ถ.ราชดำริห์ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร :
034-252-618
การศึกษา :
- คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
นิทรรศการกลุ่ม :
- การแสดงผลงานนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป
- การแสดงผลงานนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
- การแสดงผลงานจิตรกรรมทิวทัศน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ คร้ังที่ 14, 15
- การแสดงผลงานของนักศึกษาภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- การแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัทโตชิบา (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 10
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 19
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 21
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 47
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลที่ 2 ประเภทสถาปัตยกรรมไทย วิทยาลัยช่างศิลป
- รางวัลชมเชย ประเภทจิตรกรรม วิทยาลัยช่างศิลป
- รางวัลที่ 2 ประเภทภาพพิมพ์ วิทยาลัยช่างศิลป
- รางวัลที่ 3 ประเภทเครื่องปั้นดินเผา วิทยาลัยช่างศิลป
- รางวัลชมเชย ประเภทวาดเส้น วิทยาลัยช่างศิลป
- รับทุนอุดหนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร
- ได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย ฝรั่งเศส เพื่อสร้างสรรค์ศิลปะระหว่าง สถาบัน Ecole Nationale Superieure Des Beaux Arts (ENSBA) กับมหาวิทยาลัยศิลปากร
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kachornpon Chernkwansri
Born :
November 11, 1974
Awards :
1st Prize - Gold Medal, Graphic Arts, The 47th National Exhibition of Art


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : 3 กล่องรับบริจาค
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 75 x 138 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Three donative boxes
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 75 x 138 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.