ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จุฑามาศ ปาลวัฒน์วิไชย
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Juthamas Palvathvichai


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เส้นในที่ว่างหมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 23 x 43 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Line in Space No. 1
Date : -
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 23 x 43 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.