ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จุฬาภรณ์ บัวขาว
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Juraporn Buakaow


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : คืนสู่ธรรมชาติ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เซรามิค
ขนาด (ซม.) : 300 x 170 x 80 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Back to Nature
Date : -
Technique : Ceramic
SIZE (cm) : 300 x 170 x 80 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.