ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จำรัส รัตนะ
ที่อยู่ :
51 ซอยจันทร์เกษม ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี บางซื่อ ดุสิต กรุงเทพฯ 10800
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Jumrat Ratana


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ขลังสีเขียว
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิค
ขนาด (ซม.) : 130 x 170 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Green captivation
Date : -
Technique : Acrylic color
SIZE (cm) : 130 x 170 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : สังคมในธรรมชาติ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิค
ขนาด (ซม.) : 90 x 125 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.