ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จำนันต์ สารารักษ์
ที่อยู่ :
46/1415 หมู่ 8 อาคาร หมู่บ้านพฤกษา 3 ถนน บางไผ่ ตำบล คูรัด อำเภอ บางบัวทอง 11110
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2543 - นิทรรศการศิลปกรรมผลงานเดี่ยว ชะตาแห่งชีวิต ณ ลอบบี้ โรงแรมแกรนด์เชอราตัน
2544 - นิทรรศการศิลปกรรม 8 ศิลปินรับเชิญและโจหลุยส์หุ่นละคร ณ สีลมแกลลอรี่
2546 - นิทรรศการศิลปกรรม แห่งวิกฤตการณ์ปัจจุบัน ( ผลงานเดี่ยว ) ลมหายใจที่เหลืออยู่ ณ หอศิลป์
- คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)
- นิทรรศการศิลปกรรม อันติมะแห่งสุนทรียะ หอศิลป์บางบัวทอง จ.นนทบุรี
- นิทรรศการศิลปกรรมสิ่งที่อยู่ตรงกันข้าม ณ ศูนย์ศิลปะศรีพิพัฒน์ (แพ บุญนาค) อุทยาน เฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทราฯ (สมเด็จเจ้าพระยา) คลองสาน กรุงเทพฯ
2547 - นิทรรศการศิลปกรรมผลงานเดี่ยว สัญ–ชาติ–ญาณ (Intuition) ณ หอศิลปจามจุรี จุฬาฯ
- นิทรรศการศิลปกรรม Realistic หอศิลปะเวียงตะวัน สุขุมวิท ๒๑
- นิทรรศการศิลปกรรม บันทึกรักธรรมชาติ หอศิลป์บางบัวทอง จ.นนทบุรี
- นิทรรศการศิลปกรรม บัวหลวงมุมมองใหม่ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ
2548 - นิทรรศการศิลปกรรมผลงานเดี่ยว สัญ–ชาติ–ญาณ (Intuition) ครั้งที่ 2 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร
รางวัล/เกียรติยศ :
2531 - รางวัลชนะเลิศ การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย
2538 - รางวัลดีเด่น การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย ของ พานาโซนิค
2539 - รางวัลพิเศษการประกวดจิตรกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสฉลองราชสมบัติครบ 50 ปี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Jumnun Sararuk


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เวลากับความทรงจำ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 160 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Time & Memory
Date : -
Technique : Oil colour
SIZE (cm) : 160 x 200 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ธรรมชาติสังขาร
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2537
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 140 x 180 ซม.
ผู้ครอบครอง : มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
Title : The Nature of body
Date : 1994
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 140 x 180 cm.
COLLECTION : -
Title : Virgin among the Devils
Date : 2001
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 142.5 x 173 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.