ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จอม ศิริอินทร์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Jom Siriin


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ภายใต้สภาวะจิตใต้สำนึกที่มีต่อสังคมเมืองปัจจุบัน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 160 x 160 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Present City Society In Subconcious
Date : -
Technique : Mixed tTechnique
SIZE (cm) : 160 x 160 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.