ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จรสัน แพงพุด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Johnson Pangpud


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สัญลักษณ์แห่งความดีงาม หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : จิตรกรรมผสม
ขนาด (ซม.) : 250 x 180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Symbol of Goodness No.2
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 250 x 180 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.