ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จิตวิวัฒน์ กลมเกลา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Jitviwat Klomklao


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : วิถีชีวิตที่ยังคงอยู่ หมายเลข 3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : จิตรกรรมผสม
ขนาด (ซม.) : 160 x 290 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Existent Lifestyle No.3
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 160 x 290 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.