ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จิตตวดี วรศรี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Jittavadee Worasri


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สิ่งที่น่าจดจำ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ภาพพิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 65 x 60 ซม. (4 ชิ้น)
ผู้ครอบครอง : -
Title : Things Memorable
Date : -
Technique : Mezzotint
SIZE (cm) : 65 x 60 cm. (4 Pieces)
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.