ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จิตธนา ไชยกิจ
เกิด :
24 กรกฏาคม
ที่อยู่ :
177 ซ.วิจิตวงศาส์น เจริญนคร บุคคโล กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Jittana Chaiyakit


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : จากอดีต 3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 80 x 120 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : From the Past ill
Date : -
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 80 x 120 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.