ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จิตรการ แก้วถิ่นคอย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Jittagarn Kaewtinkoy


ผลงานศิลปิน

Title : The Lady
Date : 2010
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 100 x 120 cm.
COLLECTION : -
Title : Power & Greed
Date : 2010
Technique : Acrylic on paper
SIZE (cm) : 26 x 34 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.