ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จิรวุฒิ ดุษฎีพรรณ์
ที่อยู่ :
8/168-169 ซอยปทุมทิพย์ ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี บางซื่อ ดุสิต กรุงเทพฯ 10800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Jiravut Dusadeepun


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : แกะฝันในจิตใตสำนึก หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 124 x 222 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.