ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นางสาวจิรัชยา พริบไหว
เกิด :
1 เมษายน 2526
ที่อยู่ :
141/73 ม.6 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร :
089-192-1734
การศึกษา :
- กำลังศึกษาจิตรกรรมมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปบัณฑิต จิตรกรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิทรรศการกลุ่ม :
2552 - นิทรรศการสุนทรียะแห่งสรีระ ณ สีลมแกลเลอเรีย
- นิทรรศการ "เส้นทางสู่ศิลปะ" โดยนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
- นิทรรศการภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 2 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
2551 - นิทรรศการ "คิดถึงบ้าน" โดยศิลปินกลุ่ม Vermillion ณ หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550
- นิทรรศการ "making on space" Ji Qoo Art Gallery จ.เชียงใหม่
- นิทรรศการ "เปิดเผย-ซ่อนเร้น" โดยศิลปินหญิงกลุ่ม La Femme ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2549 - นิทรรศการ "ไหนๆ ก็ไหนๆ" ร่วมกับกลุ่ม Beauty Suit จ.เชียงใหม่
- นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 52
- นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรมและประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2548 - นิทรรศการ "One by One" โดยคณาจารย์และนักศึกษาวิชาจิตรกรรม
2547 - นิทรรศการ "ดอกไม้ในใจเรา" โดยศิลปินหญิงกลุ่ม La Femme
2546 - นิทรรศการ "วาดเส้นสร้างสรรค์ร่วมสมัย" คุ้มเจ้าบุรีรัตน์มหาอินทร์ จ.เชียงใหม่
- นิทรรศการ ศิลปะภาพพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัล/เกียรติยศ :
2553 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56
2552 - ได้รับทุนกองทุนสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
2551 - รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 10
- รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54
- รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Jiratchaya Pripwai
Born :
April 1, 1983


ผลงานศิลปิน

Title : Eternal line No.11
Date : -
Technique : Drawing on canvas
SIZE (cm) : 170 x 200 cm.
COLLECTION : -
Title : Eternal line No.1
Date : -
Technique : Drawing on canvas
SIZE (cm) : 150 x 170 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : จิตและสมาธิ หมายเลข 8
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : วาดเส้นบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 195 x 240 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Mind and Meditation No.8
Date : -
Technique : Drawing on canvas
SIZE (cm) : 195 x 240 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.