ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จิระพัฒน์ พิตรปรีชา
ที่อยู่ :
93-95 ซ.สายลม ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/jirapat
การศึกษา :
2521 - คบ. (ศิลปศึกษา) ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2525 - M.A. (Painting) Long Island University U.S.A.
นิทรรศการกลุ่ม :
2525-2527 - โรทุนด้า แกลเลอรี่ม ห้องสมุด เนลสัน เฮย์ สุริวงศ์
2526 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 29 หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
2528 - จิตรกรรมเมือง บริติช เคาน์ซิล แกลเลอรี่ สยามสแควร์
2528 - การแสดงของศิลปินรับเชิญทิสโก้ บริษัทเงินหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
2533 - 8+8 ไทย-มาเลย์เซียน หอศิลปแห่งชาติ
2537 - นิทรรศการศิลปกรรมของ 2 ศิลปิน อิทธิ คงคากุล และจิระพัฒน์ พิตรปรีชา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Jirapat Pitpreecha
Born :
26th July 1956
Address :
93-95 Soi Sailom, Phaholyotin RD., BKK 10400, Thailand
Tel :
02-2726514
Website :
www.rama9art.org/jirapat
Education :
- B.E. ( Art Ed.), Chulalongkorn University
- M.A. ( Painting ) 1st Honor Long Island University, New York, U.S.A.
Solo Exhibition :
2001 "Seeing Through Nature", Alexie Gallery, New York, U.S.A.
2002 "Recent Work", Coler Goldwater Art Gallery, N.Y., U.S.A.
2008 "Space To Reflect", Jamjuree Art Gallery
Selected Exhibitions :
2007
- Sosa Beol International Art Exhibition, South Korea
- Hauhin Documentary 2007, Ban Silapin,.Hauhin Art Festival 2007, Hauhin Market Village
- Day Dreamer Jamjuree Art Gallery, Chulalongkorn University, Bangkok
2008
- Power of Art, Emjaroen Art center, Kanjanaburi
- From Northeastern land to South sea Andaman, Jamjuree Art Gallery, Chulalongkorn University, Bangkok


ผลงานศิลปิน


Title : Movement
Date : 1983
Technique : Water color
SIZE (cm) : 30 x 45 cm.
COLLECTION : -
Title : S Series
Date : 1997
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : ไม่มีชื่อ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2528
เทคนิค : สีน้ำบนกระดาษ
ขนาด (ซม.) : 41x63 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Untitled
Date : 1985
Technique : Water Color on Paper
SIZE (cm) : 41x63 cm
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.