ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จิระเดช มีมาลัย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Jiradej Meemarlai


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เผย (ปริ)
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมโลหะ
ขนาด (ซม.) : 130 x 130 x 130 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Reveal (Split)
Date : -
Technique : Welding
SIZE (cm) : 130 x 130 x 130 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : เผย (ปลิ้น)
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมโลหะ
ขนาด (ซม.) : 190 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Reveal (Flared)
Date : -
Technique : Welding
SIZE (cm) : 190 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : เผย (กรวย)
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมโลหะ
ขนาด (ซม.) : 180 x 180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Reveal (Cone)
Date : -
Technique : Welding
SIZE (cm) : 180 x 180 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.