ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จิรชัย รักดี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Jirachai Rakdee


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ปริมาตรแห่งอารมณ์ หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมโลหะ
ขนาด (ซม.) : 150 x 120 x 150 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Volume of Emotion No. 1
Date : -
Technique : Welding
SIZE (cm) : 150 x 120 x 150 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.