ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จินตนา เปี่ยมศิริ
เกิด :
10 กันยายน 2509
ที่อยู่ :
๑๖๔/๗๗๖ อาคาร ม.ดิเอมเมอรัลด์พาร์ค ๒ ถนน บางกรวย-ไทรน้อย อำเภอ บางบัวทอง 11110
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/jintana
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต (ศิลปะไทย) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปมหาบัณฑิต (ศิลปะไทย) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
๒๕๔๗ -โครงการศิลปกรรมไทย ครั้งที่ ๕ “วิถีไทยในภาพพระบฏ”/ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร,
หอศิลป มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ศูนย์ศิลปะไทยภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
-นิทรรศการจิตรกรรม กลุ่มจิตรกรไทย “สารศิลป์ถิ่นอีสาน” / เอ็มโพเรียม, หอศิลป์ราชินี
๒๕๔๘ -นิทรรศการศิลปกรรมกลุ่มวีล ครั้งที่ ๓/ สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ, ปาณิศาแกลอรี่ เชียงใหม่
๒๕๔๙ -นิทรรศการผลงานศิลป์ ๒๕๔๙ โดยคณาจารย์คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/ โรงแรม DPU Place
-นิทรรศการศิลปะ กลุ่มจิตรกรไทย/ พีซีซี อาร์ตแกลเลอรี่, โรงแรมสยามซิตี้, หอศิลป์ริมน่าน
๒๕๕๐ -นิทรรศการ จิตรกรรมบันทึกประวัติศาสตร์ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์
หอศิลป์สมเด็จพระนาง เจ้า ฯ
-นิทรรศการ ๘๐ พรรษา ๘๐ ศิลปิน หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์
- นิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “พระผู้ทรงงานอันยิ่งใหญ่” ณ หอศิลป์สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ ฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
๒๕๓๓ -รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน ศิลป์ พีระศรี การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ ๗
-รางวัลพิเศษนิทรรศการศิลปกรรม “ นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” โดยบริษัทโตชิบา ประเทศไทย ครั้งที่ ๒
๒๕๓๓ / ๓๖ /๓๗
-รางวัลที่ ๓ เหรียญทองแดง จิตรกรรมแบบไทยประเพณี นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง
ครั้งที่ ๑๔, ๑๗, ๑๘
๒๕๓๕ -รางวัลที่ ๓ การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ธนาคารกสิกรไทย
๒๕๓๖ -รางวัลที่ ๒ จิตรกรรมแนวไทยประเพณี นิทรรศการจิตรกรรมไทย ในวาระครบรอบ ๖๐ ปี ธนาคารนครธน
๒๕๓๙ -ร่วมเขียนภาพประกอบในหนังสือพระราชนิพนธ์ มหาชนก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Jintana Piamsiri
Born :
10 September 1966 , Nakorn Phanom ,Thailand
Address :
164/776 The Emerald Park 2,Tambol Pimolrach, Bang Bua ThongDistrict, Nonthaburi 11110
Website :
www.rama9art.org/jintana
Education :
1986 – 91 - B.F.A. [ Thai Art ] Faculity of Paint Sculpture and Graphic Arts.
Silpakorn University
1992 – 95 - M.F.A. [ Thai Art ] Faculity of Paint Sculpture and Graphic Arts.
Silpakorn University
Solo Exhibition :
2001 - ‘ Colour of Rural Life ’ Viengtaverm Gallery ,Bangkok
- “ Impresstion from the Countryside ” Boathouse Gallery, Phuket
- “ International Art Fair For asian Art 2 Gallery , Singapore
2002 - “ Impresstion from the Village ” Pattaravadee Gallery, Bangkok
2006 - “ Daydream ” Rose Graden Hotel,Nakhon Pathom
Selected Exhibitions :
1996 - Art Exhibition in the Celebration for the Auspicious Occasion of
His Majesty the King
- Queen Sirikit National Convention Center,Bangkok
- “ The International Osaka Trien of Painting ” Osaka ,Japan
1997 - “ Women ‘s Art Exhibition for Youth ” Hilton International Hotel, Bangkok
2000 - “ Wheel Group 2 nd Art Exhibition ,City Gallery , Siamcity Hotel, Bangkok”
2001 - “ East ? Thai Artist Art Exhibition,City Gallery ,Siamcity Hotel ,Bangkok ”
2002 - “ Worth of thail path” Thai Artist ,Ateller Art Gallery ,Bangkok
2003 - “ Ayudthaya” Thai Artist ,Siam Center,Bangkok
2004 - “ Art perpective from E-saan ” Thai Artist ,The Emporium Shopping Complex
and the Queen’s Sirikit National ConventionCenter,Bangkok
2005 - “ Wheel Group 3 rd Goethe Institute, Bangkok and Pansia Gallery Chiang Mai
2006 - “ Art Exhibition ” DUP Place ,Bangkok
Awards :
1991 – 94 - 3rd Prize,Bronze Medal,Tradtional Art Section the 14 th 17 th 18 th Bua Luang
Art Exhibition ,Musical Art Center ,Bangkok
1992 - 3rd Prize,Thai Farmer Bank Painting Competition in the Celebration for the
Auspicious occasion of her majesty the Queen ‘s Sixtieth Birth


ผลงานศิลปิน

Title : Ban Hom
Date : 1990
Technique : Acrylic color
SIZE (cm) : 130 x 170 cm.
COLLECTION : Collection of Silpakorn University
Title : Fire Boat 1
Date : 1994
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 140 x 180 cm.
COLLECTION : Artist Collection , Nakonpanom
Title : Family 1
Date : 2002
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 110 x 142 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.