ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จรัสพงศ์ สุธรรมวิจิตร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Jharatpong Suthammavichit


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : มิ่งขวัญ นครพิงค์
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน สีอะครีลิค แผ่นทอง เงิน ทองแดงบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 219 x 309 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Virtuous Nakornping
Date : -
Technique : Oil, acrylic color, gold leaf, silver and copper on canvas
SIZE (cm) : 219 x 309 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.