ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เจษฎา คงสมมาศ
เกิด :
7 มกราคม 2518
โทร :
08-1499-0985, 08-6834-4772
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/jessada_k
การศึกษา :
- วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
- โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ กรุงเทพมหานคร
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลที่ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(วาดเส้นคนเหมือน)
- รางวัลที่ 1 การประกวดศิลปะประเภทจิตรกรรม ประติมากรรมภาพพิมพ์โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ 6 ครั้ง
- รางวัลที่ 1 การประกวดวันงดสูบบุหรี่โลก, กระทรวงสาธารณสุข
- รางวัลสนับสนุน ศิลปกรรมร่วมสมัยศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15
- รางวัลเกียรติยศ การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย บริษัทบุญรอดบริเวอร์รี่ จำกัด
- รางวัลที่ 1 การประกวดวันชาติเกาหลี โดยการท่องเที่ยวแห่งชาติเกาหลี
- รางวัลยอดเยี่ยม เหรียญทอง การอนุรักษ์ไทย ในปีกาญจนาภิเษก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Jessada Kongsommart
Born :
January 7, 1975
Address :
60/2 Moo 2, Thambon Yodkang, Ampher Namon, Kalasin 84230.
Tel :
08-1499-0985, 08-6834-4772
Website :
www.rama9art.org/jessada_k
Education :
1993 - Mahasarakham Vocational Education College - Fine Art (Awarded as the Model Student who Contributed and made the Institute Known from the MahasaraKham Vocational Education College )
1996 - Thai Wijitsilp (Thai Fine Art) School, Bangkok (Awarded as the Model Student who had honour grades at Thaiwijitsilp School)
2001 - Burapha University - Fine Art (Awarded as the honour student 1999 at Burapha University :
Awarded as the model student activity work at Burapha University)
Solo Exhibition :
1999 - (Painting and Mixed Media) "Until Feel Me" at the Library Burapha University, Chonburi, Thailand
2000 - “Origin of Cultures” (Mixed Media) at Burapha University, Chonburi, Thailand
Selected Exhibitions :
- The Exhibition “Love in Frame”
- The Exhibition “Korea Day” by republic Korea
- The Exhibition of contemporary art by Young Artists
- The Exhibition of contemporary art by PTT
Awards :
- Awarded as the Model Student who Contributed and made the Institute Known from the Mahasarakham Vocational Education College.
- Awarded as the Model Student who who had honour grades at Thaiwijitsilp School.
- Be a Sclolar of the Burapha University Art Centre.
- Be a Sclolar of Thai Art Council in The United States 1st.


ผลงานศิลปิน

Title : 365 Day
Date : -
Technique : Acrylic & oil colour on canvas
SIZE (cm) : 200 x 350 cm.
COLLECTION : -
Title : Thai Living
Date : -
Technique : Acrylic & oil colour on canvas
SIZE (cm) : 150 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.