ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เจษฎา ดวงดี
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Jessada Doungdee


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : การแสดงออกของร่องรอยและพื้นผิว A
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 77 X 108 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Expression of Trace and Texture A
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 77 X 108 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : การแสดงออกของร่องรอยและพื้นผิว B
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 77 X 108 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Expression of Trace and Texture B
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 77 X 108 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.