ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จิระชน บุญมาก
ที่อยู่ :
4/371 หมู่ 7 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
โทร :
089-992-0742
การศึกษา :
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาประติมากรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2537 - ร่วมแสดงผลงานนักศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรม SVOA ครั้งที่ 1
2533-32 - ร่วมแสดงผลงานนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป์
- ร่วมแสดงงานจุลประติมากรรม ครั้งที่ 3, 2, 1
รางวัล/เกียรติยศ :
2548 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทสื่อประสม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
2537 - รางวัลชมเชย "ประติมากรรม" ของ สยช.
2533-32 - รางวัลชมเชยประติมากรรมของนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Jerachon Boonmak


ผลงานศิลปินCopyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.