ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ
เกิด :
17 กุมภาพันธ์ 2526 ปัตตานี
ที่อยู่ :
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร :
086-961-8947
การศึกษา :
2548 - ศิลปบัณฑิต (ทัศนศิลป์) เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
- ศิลปมหาบัณฑิต สาขาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2555 - “รูปลักษณ์ของชาวมลายูท้องถิ่นปัตตานี” หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56
- รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง จิตรกรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 32 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
- รางวัลดีเด่น การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 12
- รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 21 โดยบริษัทโตชิบา (ไทยแลนด์) จำกัด
- รางวัลสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55
- รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง จิตรกรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 30 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
- ได้รับทุนจากสภาศิลปกรรมไทยในสหรัฐอเมริกา และสวช.กระทรวงวัฒนธรรมไปศึกษาดูงานรุ่น 2 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ได้รับทุนจากกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ "มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์"
- ได้รับทุนจากสภาศิลปกรรมไทยในสหรัฐอเมริกา และสวช.กระทรวงวัฒนธรรม ไปศึกษาดูงานรุ่น 1 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรมรุ่นเยาว์ภาคใต้ ครั้งที่ 2 และ 3 ระดับอุดมศึกษา 14 ภาคใต้
- รางวัลที่ 3 แข่งขันจิตรกรรมสีน้ำ กรมอาชีวศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 13 จ.ยะลา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Jehabdulloh Jehsorhoh
Born :
February 17, 1983
Tel :
086-961-8947
Education :
- M.F.A. (Thai Art) Silpakorn University
Solo Exhibition :
2012 - “The image of local Malay Pattani” The Queen's Gallery, Bangkok
Awards :
2008 - First Prize, Semi-Traditional, 30th Bua Luang Exhibition
2010 - 2nd Prize ; Silver Medal (Painting) The 56th National Exhibition of Art


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : รูปลักษณ์ของท้องถิ่นปัตตานี หมายเลข 3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิคบนกระดาษทำมือ
ขนาด (ซม.) : 320 x 500 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Image of Local Pattani No.3
Date : -
Technique : Acrylic on hand made paper
SIZE (cm) : 320 x 500 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : รอยพิมพ์ใจในวิถีชีวิตของชาวไทยมลายู ท้องถิ่นปัตตานี ๑
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิคบนเยื่อกระดาษ
ขนาด (ซม.) : 130 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : A trace impresses in the way of life of locality Pattani Malaya 1
Date : -
Technique : Acrylic on handmade paper
SIZE (cm) : 130 x 200 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ดอกไม้งามที่ถูกซ่อนเร้นในปัตตานี ๒๕๕๔
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2554
เทคนิค : สีอะคริลิคบนเยื่อกระดาษ
ขนาด (ซม.) : 140 x 100 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : the Beautiful Flower Hidden in Pattani 2011
Date : 2011
Technique : Acrylic on handmade paper
SIZE (cm) : 140 x 100 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.