ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จีรนุช ล่ำซำ
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Jeeranooch Lamsam


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : รูปทรงหมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 60 x 45 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Form No. 1
Date : -
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 60 x 45 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.