ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จันทนา แจ่มทิม
ที่อยู่ :
364 ถนนพหลโยธิน ต.คลองถนน บางเขน กรุงเทพฯ 10900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Jatana Jamtim


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : พลังความงาม
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ลายรดน้ำ
ขนาด (ซม.) : 100 x 80 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.