ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จารุวัชร วงศ์คำจันทร์
ที่อยู่ :
565/13 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 44 บางกอกน้อย กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Jaruwat Wongkumjan


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : คน - เจ็บปวด 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 100 x 140 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Human - Painful 1
Date : -
Technique : Oil
SIZE (cm) : 100 x 140 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.