ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จารุวัตร บุญแวดล้อม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Jaruwat Boonwaedlom


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : องค์ประกอบของสังคม หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 190 x 260 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Society Compostion No.1
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 190 x 260 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : องค์ประกอบของสังคม หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 190 x 300 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Society Compostion No.2
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 190 x 300 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.