ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จารุพงษ์ จันทรเพชร
ที่อยู่ :
4/707 ถ.สุขาภิบาล 2 หมู่บ้านสหกรณ์คลองกุ่ม บางกะปิ กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Jarupong Junpech


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เก็บกด 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ผสม
ขนาด (ซม.) : 120 x 220 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Suppression 1
Date : -
Technique : Mixed
SIZE (cm) : 120 x 220 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ในหิน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิค
ขนาด (ซม.) : 90 x 130 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.