ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จรูญ ศรียะพันธุ์
เกิด :
24 มกราคม 2492
ที่อยู่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
การศึกษา :
- ศบ. มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศม. มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2520 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 24, 26, 29-31
2522 - นิทรรศการทิวทัศน์สงขลา พิพิธภัณฑสถารแห่งชาติ สงขลา
2525 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย โดย ศิลปสมาคมระหว่างชาติ โรงแรมมณเฑียร
2527-28 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี 2527-28
2534 - นิทรรศการศิลปกรรม งานศิลปะดนตรีวัฒนธรรมพื้นบ้านแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 3 ทะเลทิพย์ สงขลา
2535 - นิทรรศการศิลปกรรมศาสตร์ สหวิทยาลัยทักษิณ หอประชุมเทศบาลเมือง นครศรีธรรมราช
2537 - นิทรรศการมหกรรมศิลปกรรมร่วมสมัย ผลงานปัจจุบันของมหาบัณฑิต ภาควิชาจิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย 2521-2536 ครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร หอศิลปแห่งชาติ
2538 - นิทรรศการจิตรกรรม สีน้ำแห่งเอเซีย ครั้งที่ 10 หอศิลปแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Jaroon Sriyapant
Born :
January 24, 1949


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ปฏิกริยาของสี
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 110 x 110 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Interaction of Color
Date : -
Technique : Oil color
SIZE (cm) : 110 x 110 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : หุ่นนิ่ง หมายเลข ๒
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.