ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จรูญ ไชยจิตต์
เกิด :
14 เมษายน 2492
ที่อยู่ :
205 หมู่13 บ้านห้วยสันยาว ตำบลดงมาดา อำเภอแม่เลา เชียงราย 57250
โทร :
081-950-1609
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/jaroon
การศึกษา :
2504 - โรงเรียนบ้านร่มหลวง
2512 - ม.6 นร.-ปร.โรงเรียนบาลี มัธยมวัดแม่ริม
นิทรรศการกลุ่ม :
2529 - นิทรรศการศิลปบนลานดิน วิฌวลธรรม
2530 - นิทรรศการกลุ่มศิลปินชาวเหนือ โรงแรมมณเฑียร
2530 - นิทรรศการแสดงงาน 3 ศิลปิน สวนจตุจักร ชมรมรวงผึ้ง สวนจตุจักร
2531 - นิทรรศการศิลปบนลานดิน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
2533 - นิทรรศการ ไตยวน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
2536 - นิทรรศการสังสรรค์ประติมากรรม บางกอกอาร์ต แกลเลอรี่
2539 - นิทรรศการสีสันของหิน ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้
2539 - นิทรรศการ หิน-ช้าง ศูนย์ฝึกแกะสลักช้าง ภูเก็ต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Jaroon Chaijit
Born :
14 April 1949
Address :
205 Moo 13 Ban Huay San Yao,T.Dongmada A.Maelao Chiangrai 57250
Tel :
081-950-1609
Website :
www.rama9art.org/jaroon
Education :
Practicing (Dhamma) Buddha Teaching, Pali, High Scholl from Temple
- Art studied by himself.
- Learn how drowing pictures from phra Somboon Wongsathan
- Studied Sculpture with professor miciam yibinsoi
- Instructor of industial Department ent.
- Designed and instruct the wood craving that building Doi Tung palace and the musical musium and local culture of Mae Fah Long.
- Visiting and Studying the wood craving at Tiansin, CHINA.
- Having the personal Exhibition since 1981-2005
Selected Exhibitions :
1981-2007 - Participated in the Arts Exhibition


ผลงานศิลปิน

Title : Song of season
Date : -
Technique : Stone carvings
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
Title : Happy night
Date : -
Technique : Stone carvings
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.