ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จำลอง สุวรรณชาติ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Jamlong Suwanchai


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : พันธนาการแห่งตัวตน 2552
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2552
เทคนิค : เซรามิกส์เคลือบเชื่อมโลหะ
ขนาด (ซม.) : 120 x 200 x 300 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Self-Incarceration 2009
Date : 2009
Technique : Terra-cotta ceramic, welding
SIZE (cm) : 120 x 200 x 300 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.