ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จรัสศรี ประสงค์ดี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Jaratsri Prasongdee


ผลงานศิลปิน

Title : Image in My World
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 82 x 110 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.