ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จันทนี กาญจโน
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Jantanee Kanjano


ผลงานศิลปิน

Title : Traces No. 1
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 50 x 50 cm.
COLLECTION : -
Title : Traces No. 2
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 50 x 50 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.