ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จักรรัตน์ วีรสาร
เกิด :
21 ธันวาคม 2496
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/jakrararat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Jakrararat Veerasarn
Born :
December21, 1953
Website :
www.rama9art.org/jakrararat
Education :
- MS, Communication Design/Pratt Institute, NY.
- BA Architecture/Chulalongkorn University, Bangkok.


ผลงานศิลปิน

Title : S P I R I T
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
Title : B O D Y
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.