ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จักรพันธ์ ไชยจิตต์
เกิด :
4 พฤษภาคม 2514
โทร :
(053) 854-121,
โทรศัพท์มือถือ :
087-179-0374
อีเมล์ :
J_chaijit@hotmail.com, Jchaijit@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/jakraphan
การศึกษา :
- ศึกษาศิลปะจาก อ.จรูญ ไชยจิตต์
- ศึกษาศิลปะด้วยตนเอง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Jakraphan Chaijit
Born :
4 May 1971
Address :
24 Moo 6 San Pi Sua, Muang District, Chiangmai 50300
Tel :
(053) 854-121
Mobile :
087-179-0374
E-mail :
J_chaijit@hotmail.com, Jchaijit@yahoo.co.th
website :
www.rama9art.org/jakraphan
Education :
- Wood Crafting Arts from Archarn Jaroon Chaijit
- Self Arts Education
Solo Exhibition :
2010 - Jakraphan Chaijit 2000-2010...Me and Elephant Effect
2009 - The Elephant Effect
2008 - The Elephant Effect
2005 - Elephant in my mind3
Selected Exhibitions :
- Hom Poi Silpa
- H.M. The Queen Birth Day
- Jinkot Art Exhibition
- Chaijit Family Art Exhibition


ผลงานศิลปิน

Title : Being in hand no.1
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 60 x 80 cm.
COLLECTION : -
Title : Being in univers
Date : -
Technique : Tempera on canvas
SIZE (cm) : 100 x 80 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.